tłumaczenia rosyjskiego Jezyk Rosyjski
 1. Tłumaczenia polsko-rosyjskie

  • Wysokiej jakości tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski i na odwrót. Tłumaczenia są gotowe do druku, nie wymagają korekty lingwistycznej. W zakres moich usług wchodzi również redagowanie i korekta lingwistyczna prac innych tłumaczy.
  • Tłumaczę teksty o różnej objętości: od krótkiego dokumentu po dokumentację techniczną i prace naukowe mające kilkadziesiąt, kilkaset stron.
  • Oferuję tłumaczenia ustne na język rosyjski i z języka rosyjskiego, czyli obsługę konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń, targów, wyjazdów i delegacji.
  • Tłumaczę:
   • instrukcje obsługi, katalogi produktów
   • umowy handlowe, kupna-sprzedaży itd.
   • materiały reklamowe, foldery informacyjne
   • prace naukowe, referaty, recenzje
   • książki, w tym dla dzieci
   • strony internetowe
   • przewodniki turystyczne
   • rękopisy itp
  • W sprawie interesującego Państwa tematu zawsze można się ze mną skontaktować przez telefon lub pocztę e-mail.
 2. Tłumaczenia specjalistyczne na rosyjski / z rosyjskiego.
  • Tłumaczenia na rosyjski tekstów np. o tematyce technicznej, prawnej, handlowej, medycznej, historycznej, filologicznej. Tłumacz, pracując z takim tekstem, musi się wykazać nie tylko doskonałą znajomością języka obcego i ogólną erudycją, ale również znajomością terminologii danego środowiska zawodowego. W razie konieczności konsultuję się z ekspertami w poszczególnych dziedzinach.
  • ! Jeżeli zamawiający może dostarczyć słowniczek terminów, pojęć, obniży to cenę tłumaczenia.
 3. Tłumaczenia techniczne polsko-rosyjskie.
  • Tłumaczenia techniczne to jeden z rodzajów tłumaczeń specjalistycznych. Jego specyfika wynika z nazwy: ta są wszelkiego typu opisy techniczne, instrukcje obsługi, specyfikacje urządzeń, projekty urządzeń, projekty budowlane, katalogi produktów, foldery informacyjne.
  • Cena tłumaczeń technicznych na język rosyjski i z języka rosyjskiego na polski: patrz Cennik
 4. Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) na rosyjski / z rosyjskiego, Poznań, Swarzędz, Luboń i in.
  • Są to najczęściej dokumenty potrzebne do złożenia w różnego rodzaju urzędach - akty urodzenia, ślubu, świadectwa pracy, zaświadczenia o niekaralności, dokumenty samochodowe, motocyklowe, teksty prawnicze - umowy między partnerami handlowymi, umowy spółek, upoważnienia. Strona tłumaczenia uwierzytelnionego zawiera 1125 znaków w odróżnieniu od tłumaczeń nieuwierzytelnionych (1800 znaków). Taką ilość znaków określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (z późn. zm.). Najczęściej wykonuję tłumaczenia przysięgłe na rosyjski dla klientów z Poznania i okolic (np. Swarzędza).
 5. Tłumaczenia stron internetowych na rosyjski.
  • Dla firm, współpracujących lub chcących współpracować z partnerami z krajów Europy Wschodniej, posiadanie rosyjskiej wersji strony internetowej w dużym stopniu przyczynia się do ułatwienia kontaktu z firmami rosyjskojęzycznymi, do zdobywania nowych klientów z interesującego regionu, jest formą promocji, czyli w określonym stopniu kształtuje wizerunek firmy. Dlatego tłumaczenie zrobione byle jak lub przez osobę, nieznającą w należytym stopniu języka rosyjskiego, nieznającej specjalistycznej terminologii może zaszkodzić reputacji firmy.
  • Przed wprowadzeniem rosyjskiej wersji językowej strony firmy należy przynajmniej zrobić korektę lingwistyczną tekstu
 6. Tłumaczenia ustne polsko-rosyjskie.
  • Tłumaczenia ustne są charakterystyczne np. dla konferencji, prezentacji, spotkań biznesowych i negocjacji handlowych, wyjazdów handlowych i turystycznych, szkoleń, targów oraz delegacji. Ustne przysięgłe na rosyjski są potrzebne np. w urzędach, w sądzie, policji i prokuraturze.
  • Wśród moich klientów znaleźli się firmy z różnych branż i krajów: produkcji, motoryzacji, budownictwa, szkolnictwa wyższego, instytucję państwowe zarówno z Polski, jak i z Rosji.
  • Cennik
 7. Tłumaczenia ekspresowe na język rosyjski i polski.
  • Tryb zwykły – to do 6 stron dziennie (patrz Cennik), w zależności od stopnia specjalizacji tekstu, w trybie ekspresowym – 7-10 stron dziennie. Jeżeli tekst nie jest specjalistyczny, możliwe jest tłumaczenie ponad 10 stron dziennie. To również dotyczy soboty i niedzieli. Ilość stron tłumaczonych dziennie ustalamy indywidualnie w każdym odrębnym przypadku, może ona zostać zwiększona w zależności od materiałów, które otrzymam, i ilości pracy, która mam w danym czasie
  • Cena za stronę obliczeniowa w trybie ekspresowym jest wyższa o 30 % niż w trybie normalnym. Tłumaczenia ekspresowe w weekend +100%. Cennik
  • W sytuacjach wyjątkowych ilość stron tłumaczonych dziennie może być zwiększona, cena będzie regulowana według osobnej stawki.
 8. Korekta lingwistyczna tłumaczeń na język rosyjski.
  • Czasem tłumaczenie na język rosyjski bywa zrobione byle jak lub przez osobę nieznającą w należytym stopniu języka rosyjskiego, nieznającą specjalistycznej terminologii. Jeżeli tekst będzie używany oficjalnie lub zostanie opublikowany, koniecznie należy przeprowadzić jego korektę, czyli usunąć zwroty i wyrazy niecharakterystycznych dla języka rosyjskiego, poprawić błędy ortograficzne, stylistyczne (zmiana konstrukcji brzmiących nie po rosyjsku zdań), gramatyczne (końcówki słów).
  • Cena korekty lingwistycznej tłumaczenia na język rosyjski (lub polski) zależy od jakości otrzymanego tekstu. Patrz Cennik
  • ! Nie każdy przetłumaczony tekst nadaje się do korekty! W niektórych przypadkach (nieuwzględniona terminologia branży, taka ilość błędów, że tekst staje się niezrozumiały) tekst wymaga nie korekty lingwistycznej, lecz przetłumaczenia od nowa
 9. Lektorat języka rosyjskiego (polskiego).
  • Udzielam korepetycji, prowadzę zajęcia z języka rosyjskiego, przygotowuje do matury, egzaminów z języka rosyjskiego na wszystkich poziomach nauczania. W mojej ofercie  ogólna nauka języka, rosyjski w podróży, język branżowy, rosyjski w biznesie
  • Całe moje życie zawodowe związane jest z nauczaniem języka (rosyjskiego i polskiego) dzieci i dorosłych. Posiadam wykształcenie pedagogiczne, kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języka (indywidualnym i w grupach) – w szkole średniej, na uniwersytecie, w szkole językowej, poparte sukcesami uczniów. Moim celem są ciekawe zajęcia, dostosowane do poziomu, wymagań i charakteru uczniów.
Elena Tuczyńska

Elena Tuczyńska

Tłumaczenia z rosyjskiego

Telefon: +48 576 082 578

Email: tłumaczenia

tłumaczenia rosyjskiego Jezyk Rosyjski
copyright © Tuczyńska Tłumaczenia 2019
tłumaczenia rosyjskiego Jezyk Rosyjski
Tuczyńska Tłumaczenia - rosyjski tłumaczenie | tłumacz przysięgły rosyjski poznań

design: Damian Józefczyk